VISI : TERWUJUDNYA KELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN FUNGSI HUTAN
YANG BERKEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASAMAN

Peraturan Daerah Tentang Kehutanan

Kamis, 17 April 2014

Nomor UUTentangTanggalDokumen
522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA CV. BHAKTI PRAJA MULIA SELUAS + 5.800 (LIMA RIBU DELAPAN RATUS) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN 28-Jan-2003
03/IUPHHK/I/2003 PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HUTAN TANAMAN SELUAS + 16.875 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN SIAK AN. PT. SERAYA SUMBER LESTARI 27-Jan-2003
522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN HUTAN TANAMAN KEPADA PT. RIMBA MUTIARA PERMAI SELUAS + 9.000 (SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN 27-Jan-2003
522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN KEPADA CV. PUTRI LINDUNG BULAN SELUAS + 2.500 (DUA RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN 25-Jan-2003
522.21/IUPHHKHT/XII/2003/007 PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN KEPADA CV. MUTIARA LESTARI SELUAS + 4.000 HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN 25-Jan-2003
01/IUPHHK/I/2003 PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HUTAN TANAMAN SELUAS + 21.500 (DUA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI KABUPATEN SIAK AN. PT. RIMBA ROKAN PERKASA 16-Jan-2003